“I just write what I wanted to write. I write what amuses me. It’s totally for myself.
I never in my wildest dreams expected this popularity.”

J.K. Rowling

eBooks en Printing on Demand (POD), hebben een enorme groei doorgemaakt. Met de komst van electronische leesapparaten zoals de Kindle en Tablets, zal naar verwachting deze ontwikkeling zich de komende jaren voortzetten. Voor werkzoekenden met schrijversambities, gevestigde auteurs en aspirant schrijvers, is het van belang om vroegtijdig gebruik te maken van de mogelijkheden voor zelfpublicatie.

eBookuitgeverij is als onderdeel van Stichting ODINS, anders dan de traditionele uitgever. Bij eBookuitgeverij is de auteur of aspirant schrijver de uitgever van zijn eigen ebook. eBookuitgeverij faciliteert en helpt bij de publicatie van uw ebook. U kunt als schrijver, indien u dat wenst, gebruik maken van onze gratis cursussen. De nadruk ligt bij eBookuitgeverij vooral op het publiceren, dan op het schrijven. Zo leert u ondermeer het formatteren en uitgeven van uw ebook op Amazon.com.

Omdat zelf uitgeven ook kosten met zich meebrengt, biedt eBookuitgeverij als core service aan haar leden, een systeem voor het aantrekken van donateurs d.m.v. haar crowdfunding module of via externe crowdfunding platforms. Donateurs kunnen dan op non-profit basis een bijdrage leveren aan de totstandkoming van uw ebook.

Anders dan bij de traditionele uitgever, krijgt u met de hulp van eBookuitgeverij grotendeels alle opbrengsten van uw ebook. De verkoopsites (o.a. Amazon.com) waar u uw ebook voor verkoop aanbiedt, bepalen natuurlijk na aftrek van eventuele kosten, uw uiteindelijke inkomsten. De te ontvangen royalties verschillen per verkoopsite. U ontvangt in elk geval veel meer dan de royalties bij de traditionele uitgevers.

Naast het faciliteren van diensten en producten, publiceert eBookuitgeverij als online uitgever, ook haar eigen ebooks om de dienstverlening te kunnen bekostigen. De uitgeverij richt zich daarbij in het bijzonder op het heruitgeven van de klassiekers.

Bent u geïnteresseerd, klik dan op contact voor een gratis lidmaatschap. Voor plaatsing geldt de volgorde van aanmelding.

eBookuitgeverij | Stichting ODINS levert haar diensten op niet commerciële basis.