Beoordelingsformulier

Beoordelingsformulier Jury

Kort verhaal

Reglement:  Thema – zomerschoenen

Maximum aantal woorden – 1500

Beoordeling: 7 onderdelen

1-10 punten per onderdeel


Nummer
deelnemer:
 

Naam
deelnemer:

Titel
van het verhaal:

Onderdeel

Punten

Thema
: Voldoet het verhaal aan het thema?

Inleiding:
Heeft de schrijver onmiddellijk de aandacht van de lezer? Is toon, setting, spanning en karakter snel gezet?

Personages:
Zijn personages geloofwaardig, goed afgerond? Acties en interacties consistent en goed gemotiveerd?   Zijn dialogen geloofwaardig?

Conflict:
Heeft hoofdpersonage een probleem dat realistisch genoeg is voor de lezer? Is het naar tevredenheid opgelost?

Plot:
Lijkt voortgang onvermijdelijk zonder voorspelbaar te zijn? Is het verhaal interessant en dwingt het om verder te lezen?

Stijl:
Is het schrijven helder en vrij van clichés? Maakt het de eigen visie en houding van de schrijver duidelijk? Zijn perspectief veranderingen soepel afgehandeld?

Redactie en correctie:
Is grammatica en interpunctie correct? Spelling accuraat? Logische volgorde?, Gevarieerde woordkeuze? Herhalingen? Juiste feiten? Goede alinea indelingen?

Totaal aantal punten (maximum 70):
Naam Jurylid: