Factsheet

Het aantal inzendingen:

De zomerschoenen schrijfwedstrijd is 4 maanden gepromoot op schrijvenonline.org.

Schrijvenonline.org heeft 10000 unieke bezoekers per maand.

De click-through ratio van het aantal unieke bezoekers is standaard 0,4%.

eBookuitgeverij.nl/schrijfwedstrijd heeft 300 unieke bezoekers afkomstig via schrijvenonline.org gedurende 4 maanden. De click-through ratio is 0,7%. Dat is 0,3% meer als de standaardratio.

De conversieratio (het daadwerkelijk aantal deelnemers/inzendingen) zou uitgaande van de standaard ook 0,4% moeten zijn.

Het aantal inzendingen: 68

Voor de zomerschoenen schrijfwedstrijd is de conversieratio 68/300 x 100= 22%. Dat is 21,6% meer als de standaard conversieratio van 0,4%.

Het beoordelen van de inzendingen:

Het verhaal wordt op 7 onderdelen beoordeeld.

1 – Thema

2 – Inleiding

3 – Personages

4 – Conflict

5 – Plot

6 – Stijl

7 – Redactie en correctie

De originaliteit van een verhaal is te vinden in de onderdelen 3,4,5 en 6

Zie beoordelingsformulier jury voor de details.

Punten toekenning:
Per onderdeel kan 1-10 punten worden toegekend.

Punten en cijferberekening:

In theorie kan een verhaal per jurylid maximaal 70 punten (7×10) krijgen. Om als winnaar voor de eerste plaats/prijs te kunnen worden aangemerkt, zou het verhaal 6 x 70 = 420 punten moeten hebben. Het totaal aantal punten wordt vervolgens vereenvoudigd tot een uitslag van de jury –> 420/6 = 70. Waarbij het getal 6, het aantal juryleden weergeeft. Daarna wordt het aantal punten omgezet in een cijfer, 70 punten zou dan een 10 zijn. 7 punten is een 1

Bij de eindberekening wordt zowel het totaal aantal punten en cijfer per verhaal met twee decimalen achter de komma genoteerd. Dit is van belang voor een nauwkeurige bepaling van de einduitslag.

Het aanwijzen van de winnaar(s):

Het verhaal met het hoogst aantal punten en het hoogste cijfer heeft gewonnen. Dit geldt voor het aanwijzen van de eerste, tweede en derde plaats.