Over ons

eBookuitgeverij is onderdeel van de ideële instelling, Stichting ODINS. Als online uitgever, verleent eBookuitgeverij haar diensten zonder winstoogmerk. De Stichting beheert alle zakelijke transacties. Tevens stelt de Stichting de algemene voorwaarden.

eBookuitgeverij is anders dan de traditionele uitgever. De doelstelling van eBookuitgeverij komt overeen met dat van haar initiatiefnemer, Stichting ODINS. Een ieder is ongeacht herkomst, achtergrond en financiële draagkracht, welkom bij de uitgeverij. Traditionele uitgevers moeten heel begrijpelijk om economische motieven, onderscheid maken wie zij wel/niet helpen. eBookuitgeverij kent geen selectie op genoemde gronden. eBookuitgeverij levert dezelfde kwaliteit van diensten, als de traditionele uitgevers. Wij maken binnen ons netwerk, optimaal gebruik van gespecialiseerde graphic design, redigeer en marketing bureau’s.

Als onderdeel van Stichting ODINS, is de opbouw en onderhoud van de website(s), in vertrouwde handen van haar medewerkers. In het kader van de ict en online marketing training voor werkzoekenden, zorgen zij voor de veiligheid, het gebruiksgemak en de presentatie van de website(s).

eBookuitgeverij staat bij KvK Groningen, geregistreerd als een bedrijfsactiviteit van Stichting ODINS.
Stichting ODINS is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Meer informatie over Stichting ODINS: www.odins.nl